rhy.fi
Ampumakokeet


AMPUMAKOKEET 2020
Huom! Suomen riistakeskuksen ohjeet ampumakokeiden järjestäjille ja osaanottajille 25.05.2020

Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Tämän ansiosta ampumakokeeseen osallistuminen on kuluvana vuonna välttämätön ainoastaan niille metsästäjille, joilla ei ole aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017. Näin ollen järjestettävät ampumakokeet ovat tarkoitettu ensi sijassa heitä varten. 
Vakka-Suomen riistanhoitoyhdistyksen hallitus on päättänyt, että ampumakokeita järjestetään 2020 periaatteella yksi koe/ampumarata. Sen lisäksi järjestetään yksi ampumakoe hirvijahdin aikana loka-marraskuun vaihteessa Vilhivuoren ampumaradalla.

Ampumakokeet suoritetaan Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin hirviradoilla

Kustavi

04.07.2020 Kari Vainio, Mika Virtala, Timo Kulmala, Jonna Kallio, Mikko Saloranta, ja Eero Rautanen

Taivassalo

18.08.2020* Marko Vuorela, Timo Laaksonen, Timo Saario, Susanna Siivo, Marko Helttula ja Jyri Heininen

Vehmaa

25.07.2020 Jari Mantere, Kaapo Runola, Taneli Ahtiainen, Henri Jaatinen, Jani Keskitalo, ja Jani Laiho

27.10.2020* Seppo Lohimies, Kristiina Ahala-VuoriJuha Virtala, Jari Mantere, Lauri Nikulainen ja Teppo Laaksonen

Koetilaisuudet alkavat klo 12.00 ja ilmoittautuminen päättyy klo 14.00
POIKKEUKSENA, Taivassalo 18.8.2020*, Vehmaa 27.10.2020* klo 16.00 ilm. päättyy klo 18

Huom! Ampumakokeen vastaanottajista listassa ensimmäinen on päävastuullinen, joka johtaa ja valvoo ko. ampumakoetilaisuutta. Jokaisesssa koetilaisuudessa on oltava vähintään kolme (3) valvojaa, nimet alleviivattu, jotka hallitsevat sähköisen kirjaamisen Oma riistaan.

Suorituspaikalla on valvojalle esitettävä aseenkantolupa suoritusaseeseen ja voimassaoleva metsästyskortti.

Mikäli kokeen suorittaja on valvojalle tuntematon, on suorittajan pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Jos joku nimetyistä valvojista on estynyt saapumasta paikalle, tulee hänen itse huolehtia sijaisen hankkimisesta ko. tilaisuuteen.

Pöytäkirjan pitäjä huolehtii pöytäkirjojen ja suorituskorttien toimittamisesta seuraavaan tilaisuuteen.

Viimeisten ryhmien nimetty vastuuhenkilö toimittavat rahat, pöytäkirjat ja kortit toiminnanohjaajalle.

Kokeen suoritusmaksu on 20,00 €

RIISTAKESKUKSEN OHJEIDEN MUKAISESTI VALVONTAVUOROSSA OLEVAT HENKILÖT EIVÄT ITSE VOI OSALLISTUA  SAMAN PÄIVÄN KOKEESEEN.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua